Bc. Klára Nezvalová

Bakalářská práce

Výchova k ústní hygieně u adolescentů ve věku 15 let

Oral hygiene education among 15-year-old adolescents
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o výchově k ústní hygieně u adolescentů ve věku 15 let. Teoretická část se zabývá celkovým psychologickým vývojem adolescentů a jejich vztahů a komunikace s okolím, následuje popis vývoje chrupu spolu s charakteristikou jak dočasné, tak stálé dentice a jejich rozdíly, výčet nejčastějších onemocnění tvrdých zubních tkání a okolí zubu typické pro zvolenou věkovou kategorii …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of oral hygiene education among 15-year-old adolescents. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part deals with the general psychological development of adolescents, their relationships and communication with the environment, followed by the description of the development of a teeth together with the characteristics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Marcela Nováková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Dentální hygienistka