Mgr. Dana Moravcová

Bachelor's thesis

Motivation zum Deutschlernen und Förderung der Lernlust

Motivating the teaching of German language and fostering the desire to learn
Abstract:
The title of my bachelor degree thesis is: Motivating the teaching of German language and fostering the desire to learn. The objective of this thesis is to work out the teaching guidelines for students to be motivated enough to have the desire to learn. The thesis has been subdivided into three main parts- the practical part, in which I have explained notions like motivation, types of motivation, the …more
Abstract:
Téma mé bakalářské práce nese název Motivace k výuce německého jazyka a podporování chuti učit se. Cílem práce je vypracovat návod pro výuku tak, aby byli žáci dostatečně motivováni k chuti se učit. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části - praktickou část, ve které se věnuji vysvětlení pojmů, jako jsou motivace, druhy motivace, chuť k učení se cizímu jazyku, kreativita a její formy; druhá …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta