Lucie KAŠPÁRKOVÁ

Bachelor's thesis

Prožívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentů

Experience of loneliness, meaning of life and well-being among university students
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rozdíly v prožívání osamělosti, smyslu života a osobní pohody mezi studenty vysokých škol v závislosti na bydlišti a vzájemnými vztahy mezi danými pojmy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách věnuje postupně problematice osamělosti, smyslu života a osobní pohody. Výzkum byl realizován pomocí Škály sociální …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the differences in the experience of loneliness, the meaning of life and well-being among university students depending on the place of residence and the mutual relations between the given terms. The thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part deals in individual chapters with the problems of loneliness, the meaning of life and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KAŠPÁRKOVÁ, Lucie. Prožívání osamělosti, smyslu života a míry subjektivní pohody u vysokoškolských studentů. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta