Zuzana Konvičková

Disertační práce

Composite material based on polymer fibers/Ag NPs: A design of new functional material for antibacterial applications

Composite material based on polymer fibers/Ag NPs: A design of new functional material for antibacterial applications
Anotace:
Disertační práce se zabývá přípravou materiálu na bázi polymerních vláken a stříbrných nanočástic. Pro syntézu nanočástic stříbra bylo využito několika metod. První experimenty probíhaly s využitím rozsivek-křemičitých řas, na jejichž frustulích byly stříbrné nanočástice redukovány. Koloidní nanočástice stříbra byly připraveny dvěma přístupy inspirovanými tzv. „zelenou chemií,“ a to: 1) fytosyntézou …více
Abstract:
This thesis establishes preparation of a material combining a polymer nanofibrous matrix with silver nanoparticles. Several forms of silver nanoparticles were prepared and the initial experiment was performed using diatoms algae whose siliceous shells provided active centers for Ag nanoparticle reduction and stabilization. The silver nanoparticles were then prepared by the following green chemistry …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2020
  • Vedoucí: Jana Seidlerová
  • Oponent: Marek Koutný, Ivo Šafařík, Radmila Kučerová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava