Vojtěch Draganov

Diplomová práce

Zákon o kybernetické bezpečnosti a jeho dopady na povinné subjekty

The Cyber Security Act and its impacts on obliged entities
Anotace:
Práce zkoumá zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (dále "ZKB") a jeho dopady na povinné subjekty se zaměřením na krajské úřady České republiky. Obsahuje nejprve uvedení do problematiky ZKB a kybernetické bezpečnosti z hlediska státu, z této úrovně se pak přenáší na úroveň organizace. Stěžejním pilířem a přínosem práce je rozbor ZKB s cílem zjištění dopadů tohoto zákona na povinné subjekty …více
Abstract:
The thesis looks into the act No. 181/2014 Coll. Cyber Security Act (hereinafter referred to as "CSA") and its impact on obliged entities with focus on the regional authorities of the Czech Republic. The thesis starts with introduction into the issue of the CSA and cybersecurity from the point of view of the state, subsequently it refocuses on the level of regulated organizations. The main pillar and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Igor Čermák
  • Oponent: David Hájíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49564