Alexandra Mikušincová

Master's thesis

Zahraničné investície z Európskej únie do Ruska a ich zmena po vstupe Ruska do WTO

Zahraniční investice z Evropské unie do Ruska a jejich změna po vstupu Ruska do WTO
Anotácia:
Tato diplomová práce je zaměřena na přímé zahraniční investice z Evropské unie do Ruské federace. První kapitola je věnována objasnění pojmu zahraniční investice. V další části je charakterizováno ruské členství ve vybraných mezinárodních organizacích. Také jsou popsané vztahy mezi Ruskem a Evropskou unií. Časový rámec uvedených charakteristik je limitován existencí samostatné Ruské federace. Do práce …viac
Abstract:
This dissertation is concentrated on the foreign direct investment from the European Union to the Russian federation. Firstly, it describes the theory of the foreign investment. Secondly it is aimed at characterizing the Russian membership in the chosen international organizations as well as describes the relationship between Russia and the European Union. The chronological framework for the mentioned …viac
Abstract:
Táto diplomová práca je zameraná na priame zahraničné investície z Európskej únie do Ruskej federácie. Prvá kapitola je venovaná objasneniu pojmu zahraničné investície. V ďalšej časti je charakterizované ruské členstvo vo vybraných medzinárodných organizáciách. Tiež sú popísané vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou. Časový rámec uvedených charakteristík je limitovaný existenciou samostatnej Ruskej …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedúci: Radek Čajka
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57332