Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace pohybového režimu u populace středního a staršího věku z hlediska prevence funkčních poruch pohybového aparátu

Optimising the motion regime of middle-aged women, from the point of view of preventing the motion system functional disorders
Anotace:
V současné době se často setkáváme s nedostatkem adekvátních pohybových stimulů (hypokinéza) zvláště u jedinců se sedavým způsobem života. Tato nadměrná a nekompenzovaná statická zátěž má za následek maladaptaci na negativní vlivy působící nejen na pohybový aparát. Důsledkem jsou chybné pohybové stereotypy, svalové dysbalance, vadné držení těla a nízká funkční zdatnost. Ty vedou ke vzniku funkčních …více
Abstract:
At the present time we often encounter the absence of adequate motion stimuli (hypokinesis) especially among people with sedentary lifestyle. This excessive static weight without any compensation, results in maladaptation to the negative influence witch effects not only the motion system. As a consequence there are wrong motion stereotypes, muscular dysbalance, defective body-bearing and low efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jitka Kopřivová, CSc., prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií