Bc. Tomáš EIS

Diplomová práce

Nový nanokompozitní materiál

New nanocomposite material
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá kompozitními materiály, jejich využitím v elektrotechnice a to především jako izolačních materiálů a dále pak možnostmi modifikace kompozitních materiálů pomocí nanoplniv. Teoretická část shrnuje základní poznatky o kompozitních materiálech. Dále se zabývá využitím kompozitů v elektrotechnice a izolační technice elektrických zařízení. U elektroizolačních kompozitních …více
Abstract:
This diploma thesis deals with composite materials, their use in electrical engineering, mainly as insulating materials and also with the possibilities of modification of composite materials with nanofillers. The theoretical part summarizes basic knowledge about composite materials. It also deals with the use of composites in electrical engineering and insulation technology of electrical equipment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

EIS, Tomáš. Nový nanokompozitní materiál. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika

Práce na příbuzné téma