Michael Baránek

Diplomová práce

Kulturně společenské centrum Veselí nad Moravou

Cultural and Social Center of Veselí nad Moravou
Anotace:
BARÁNEK, M.: Kulturně společenské centrum Veselí nad Moravou: Diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, 2017, Vedoucí práce: Prof. Ing. arch. Hrůša, P. Cílem návrhu diplomové práce bylo zhodnocení a naleznutí řešení jak naložit nejen s památkově chráněnou chátrající budovou zámku ve Veselí nad Moravou, ale také s možným rozšířením a obohacením …více
Abstract:
ANNOTATION BARÁNEK, M .: Cultural Center of Veselí nad Moravou: Diploma thesis. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2017, Supervisor: Prof. Ing. Ing. Hrůša, P. The aim of the diploma thesis was to evaluate and find a solution how to handle not only the monumentally protected dilapidated building of the castle in Veselí nad Moravou …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Hrůša
  • Oponent: Vít Zenkl

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství

Práce na příbuzné téma