Bc. Iveta Škodová

Bakalářská práce

Ženy překračující genderové stereotypy (Soubor publicistických textů pro přílohu Pro ženy v Jihlavských listech)

Women crossing gender stereotypes (File of journalistic texts for attacsupplement Pro ženy in Jihlavské listy)
Anotace:
Bakalářské práce se věnuje genderovým stereotypům ve společnosti. Prostřednictvím pěti publicistických story, vydaných v příloze Jihlavských listů Pro ženy, autorka poukazuje na skutečnost, že se z nich ženy mohou vymanit. V teoretické části se autorky zaměřila na úvod do tohoto problému a charakteristiku žánru story. V empirické části představuje autorka cílové médium, Jihlavské listy, a proces tvorby …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with gender stereotypes in society. Through five journalistic story, published in supplement of Jihlavské listy Pro ženy, t he author points to the fact that the women may break them. In the theoretical part, the authors focused on the introduction to this problem and the characteristics of this genre. In the empirical part presents author the target media Jihlavské listy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií