Bc. Iveta Škodová

Bachelor's thesis

Ženy překračující genderové stereotypy (Soubor publicistických textů pro přílohu Pro ženy v Jihlavských listech)

Women crossing gender stereotypes (File of journalistic texts for attacsupplement Pro ženy in Jihlavské listy)
Abstract:
Bakalářské práce se věnuje genderovým stereotypům ve společnosti. Prostřednictvím pěti publicistických story, vydaných v příloze Jihlavských listů Pro ženy, autorka poukazuje na skutečnost, že se z nich ženy mohou vymanit. V teoretické části se autorky zaměřila na úvod do tohoto problému a charakteristiku žánru story. V empirické části představuje autorka cílové médium, Jihlavské listy, a proces tvorby …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with gender stereotypes in society. Through five journalistic story, published in supplement of Jihlavské listy Pro ženy, t he author points to the fact that the women may break them. In the theoretical part, the authors focused on the introduction to this problem and the characteristics of this genre. In the empirical part presents author the target media Jihlavské listy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Jiřina Salaquardová
  • Reader: Mgr. Pavel Sedláček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií