Mgr. Daniela Šimková

Diplomová práce

Dědictví s mezinárodním prvkem

Succession with International Element
Abstract:
The diploma thesis deals with succession with International Element, particularly with an European Certificate of Succession. The main legal provision is a Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession …více
Abstract:
Diplomová práca rozoberá problematiku dedičstva s medzinárodným prvkom a je konkrétne zameraná na európske dedičské osvedčenie. Hlavnou právnou úpravou je návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí, akceptovaní a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve. V práci je rozobratá charakteristika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta