Bc. Jaroslav Pazdera

Master's thesis

Vliv reklamy na alkoholické produkty u žáků 2. stupně ZŠ

Influence of advertising of the alcoholic products on adolescents
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem reklamy na alkoholické produkty u žáků 2. stupně ZŠ. Teoretická část pojednává o alkoholu a užívání alkoholu, objevu alkoholu a historickém vývoji alkoholických nápojů, vymezením různých druhů alkoholických nápojů, alkoholismu, vybraných aspektech závislosti a užívání alkoholu i vývoji závislosti u dětí a dospívajících. Teoretická část se dále se zabývá reklamou a jejími …more
Abstract:
The Master thesis deals with the influence of advertising of the alcoholic products on adolescents. The theoretic part concerns alcohol and using alcohol, discovery of alcohol and historical development of alcoholic products, specification of various types of alcoholic products, alcoholism, selected certain aspects of alcoholic addiction, using alcohol and alcoholic development by children and adolescents …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Radim Slaný
  • Reader: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education