Bc. Blanka Filgasová

Diplomová práce

Projekt zavedení nového kalkulačního systému ve společnosti Teplo Zlín, a.s.

The Project of Introducing a New Calculation System in the Company Teplo Zlín, a.s.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na projekt zavedení kalkulačního systému pro zpracování předběžných a výsledných cen tepelné energie pro zlínskou lokalitu. Cílem diplomové práce je rozšířit stávající podnikový systém o modul zpracování kalkulací, který bude využívat zdrojová data z oblasti účetnictví v peněžních jednotkách a zároveň data z oblasti odbytu v jednotkách množství. Ceny tepelné energie podléhají …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the project of introducing a calculation system for processing preliminary and final prices of thermal energy for the Zlín locality. The aim of the thesis is to extend the existing business system with a calculation module, that will use source data from accounting in monetary units and also data from sales in quantity units. Thermal energy prices are subject to price …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Filgasová, Blanka. Projekt zavedení nového kalkulačního systému ve společnosti Teplo Zlín, a.s.. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe