Bc. Blanka Filgasová

Master's thesis

Projekt zavedení nového kalkulačního systému ve společnosti Teplo Zlín, a.s.

The Project of Introducing a New Calculation System in the Company Teplo Zlín, a.s.
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na projekt zavedení kalkulačního systému pro zpracování předběžných a výsledných cen tepelné energie pro zlínskou lokalitu. Cílem diplomové práce je rozšířit stávající podnikový systém o modul zpracování kalkulací, který bude využívat zdrojová data z oblasti účetnictví v peněžních jednotkách a zároveň data z oblasti odbytu v jednotkách množství. Ceny tepelné energie podléhají …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the project of introducing a calculation system for processing preliminary and final prices of thermal energy for the Zlín locality. The aim of the thesis is to extend the existing business system with a calculation module, that will use source data from accounting in monetary units and also data from sales in quantity units. Thermal energy prices are subject to price …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Filgasová, Blanka. Projekt zavedení nového kalkulačního systému ve společnosti Teplo Zlín, a.s.. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe