Ondřej Chlebuch

Bachelor's thesis

Marketingová strategie společnosti Hyundai Centrum CB, s.r.o.

Marketing Strategy of the Hyundai Centrum CB, Ltd
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je analýza marketingové strategie společnosti Hyundai Centrum CB s.r.o. Z této analýzy budou vycházet návrhy na změnu a případná doporučení. Teoretická část práce se věnuje marketingovým strategiím, segmentaci trhu a jednotlivým marketingovým strategiím. V praktické části bude s využitím vhodných metod provedena analýza marketingové strategie. Výstupem praktické části bakalářské …viac
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the marketing strategy of Hyundai CB Centrum Ltd. The result of this analysis will be proposals to amend and recommendations. The theoretical part is devoted to marketing strategies, market segmentation and individual marketing strategies. In the practical part will be using using suitable methods. In the practical part is an analysis of the marketing strategy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedúci: Taťána Hajdíková
  • Oponent: Ondřej Lešetický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53296