Mgr. Michal Břežek

Diplomová práce

Právní režim mimosmluvních závazkových vztahů a práv k duševnímu vlastnictví s mezinárodním prvkem

Non-Contractual Obligations in Intellectual Property Law: Applicable Law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kolizním řešením mimosmluvních závazkových vztahů z práv k duševnímu vlastnictví. Východiskem je vzájemné vymezení pramenů mezinárodní, evropské a vnitrostátní úpravy včetně tzv. soft law. Stěžejní částí práce je analýza čl. 8 nařízení Řím II, včetně rozsahu jeho použití a aplikace ve vztahu k ostatním nařízením jednotného práva duševního vlastnictví Evropské unie. Výstupem …více
Abstract:
The thesis deals with conflict-of-laws rules in respect to non-contractual obligations in intellectual property law. The starting point is a qualification of relevant sources of law, including soft law, and a determination of their relations. The crucial part of the thesis involves an analysis of the Art. 8 of the Rome II Regulation, including the scope of its application and its relation to other …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta