Jan Bambas, DiS.

Bachelor's thesis

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na tématiku SEO – optimalizace pro internetové vyhledávače. Úvodní část práce nastiňuje hlavní cíle optimalizace, analyzuje současný stav vyhledávačů na komerčním poli a věnuje se základním technickým i obsahovým předpokladům pro optimalizaci. Z odborného hlediska jsou dále v práci popsány nejpoužívanější on-page a off-page optimalizační faktory a metody včetně krátkých …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the topic of SEO – search engine optimization. The introductory part describes the main goals of optimization, analyzes current state of commercial search engines and deals with basic technical and content prerequisites for optimization. The most commonly used on-page and off-page factors and methods are then described from technical point of view along with short …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Daniela Krupičková
  • Reader: Ing. Jiří Rotschedl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS