RNDr. Vojtěch Krmíček, Ph.D.

Disertační práce

Hardware-Accelerated Anomaly Detection in High-Speed Networks

Hardware-Accelerated Anomaly Detection in High-Speed Networks
Anotace:
Vzhledem ke zvyšujícím se rychlostem počítačových sítí a rostoucímu počtu uživatelů Internetu vzrůstají také nároky na monitorování a dohled nad těmito sítěmi, mnoho doposud používaných metod se stává zastaralými. Široce využívaným přístupem ve vysokorychlostních sítích je monitorování založené na agregaci IP toků, kdy se místo informací o obsahu přenášených dat získávají detailní informace o chování …více
Abstract:
Growing speeds of computer networks and rising number of Internet users increase requirements for effective network monitoring and surveillance and a lot of past methods are out of date. Widely used approach for high-speed monitoring is based on aggregation of IP flows. Such information provides no hint about the content of the transmitted data, but detailed information about network behavior and characteristics …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 12. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Matoušek, Ph.D., Assoc. Prof. Aiko Pras

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika