Bc. Aneta Chroustová

Bakalářská práce

Motivace k založení a udržení Youtube kanálu

Motivation for making and keeping own Youtube channel
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce s názvem Motivace k založení a udržení YouTube kanálu je předložit pohled na to, z jakého důvodu si mladí Češi nad osmnáct let věku zakládají své YouTube kanály a sdílejí tak své životy a soukromí se širokou veřejností a co je vede k tomu tyto kanály i přes různé přínosy a překážky nadále udržovat. YouTube se stává novým fenoménem a zdrojem zábavy a inspirace pro děti, mládež …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis, called “Motivation for making and keeping own Youtube channel” is to give an insight into why young Czech people above the age of eighteen are establishing their own YouTube channels and why they are sharing their lives and privacy with the general public. What leads them to keep these channels despite many various obstacles and benefits. YouTube has become a new phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií