Mgr. Zdeněk Střítecký

Bakalářská práce

Motivační a demotivační faktory ovlivňující tréninkovou disciplínu u kondičních kulturistů

Motivation and Demotivation Factors that Influence Practice Discipline in Fitness Body-Builders
Anotace:
ANOTACE Střítecký Zdeněk. Motivační a demotivační faktory ovlivňující tréninkovou disciplínu u kondičních kulturistů. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. 30 s. Bakalářská práce Bakalářská práce je zaměřena na popis a pochopení faktorů, které ovlivňují tréninkovou disciplínu amatérských kondičních kulturistů. Výzkum byl realizován prostřednictvím dotazníkové metody ve fitness …více
Abstract:
THE ANNOTATION Zdeněk Střítecký. Motivation and Demotivation Factors that Influence Practice Discipline in Fitness Body-Builders. Brno: Masaryk University, College of Sports Studies, 2006, 30 pages. Bachelors Dissertation. This Bachelors Dissertation aims at describing and understanding the factors which influence practice discipline in amateur fitness body-builders. The research was conducted by way …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek