Denisa Hučková

Bakalářská práce

Vnímání vybraných specifických poruch učení ze strany učitele ZŠ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)

Sensation choice specific learning disabilities from the view of basic school teacher (dyslexia, dysgraphia, dysorthographia)
Anotace:
Bakalářská práceje zaměřena na specifické poruchy učení (dyslexii, dysgrafii a dysortografii) a na postoje učitelů na ZŠ k těmto vybraným specifickým poruchám učení. V teoretické části se bakalářská práce zabývá především terminologií a legislativou, která se ke specifickým poruchám učení vztahuje. Součástí práce je také vlastní empirické šetření, které bylo provedeno na pěti základních školách v mikroregionu …více
Abstract:
The bachelor thesisdeals with specific learning disabilities (dyslexia, dysgraphia, dysorthographia) and view of basic school teachers for this choice specific learning disabilities. The bachelor thesis engages in theoretical part first terminology and legislature which refer to specific learning disabilities. The constituent of this thesis is my own empirical examination which it was performed in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Marta Kremličková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hučková, Denisa. Vnímání vybraných specifických poruch učení ze strany učitele ZŠ (dyslexie, dysgrafie, dysortografie). Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanitní studia