Theses 

Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier – Anna PŘÍLUČÍKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Anna PŘÍLUČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier

Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier

Abstract: The aim of this bachelor's thesis is to explore the theme of human adaptation to nature in Charles Frazier's novels Cold Mountain, Thirteen Moons and Nightwoods. Frazier gives nature an important role in all his three novels and it has a major power over characters' lives and behavior. My objective is to identify the main factors which determine or influence characters' relation to nature and establish a dialogue with nature. The thesis discusses characters' personal experiences, social and family background as well as historical events as the crucial factors of their adaptation.

Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem lidské adaptace na přírodu v románech Charlese Fraziera, jmenovitě v Cold Mountain, Thirteen Moons a Nightwoods. Příroda, která hraje ve Frazierových knihách důležitou roli, má výrazný vliv na chování i na život jednotlivých postav. Mým cílem je nalézt hlavní faktory, jenž jim pomáhají navázat dialog s přírodou a které ovlivňují vztah těchto postav k přírodnímu prostředí, ve kterém žijí. Tato práce se soustředí na osobní zkušenosti a prožitky těchto postav, na jejich sociální původ a rodinné zázemí, a také na historické události jako na klíčové faktory, které jejich adaptaci na přírodu ovlivňují.

Keywords: Charles Frazier, historický román, adaptace, příroda, místo a čas děje, Cold Mountain, Thirteen Moons, Nightwoods, Čerokíové

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=229088 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

PŘÍLUČÍKOVÁ, Anna. Human adaptation to nature in the novels by Charles Frazier. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:07, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz