Daniela-Anghelina Nistorenco

Diplomová práce

WACC při výnosovém oceňování podniku, zaměřené na odvětví energetiky

WACC for income-based valuation focused on companies operating in energy sector
Anotace:
Diplomová práce se zabývá metodikou výpočtu vážených průměrných nákladů kapitálu společnosti působící v energetickém odvětví. Práce je rozdělena na dvě časti: teoretickou, ve které jsou popsané jednotlivé metodiky výpočtu parametrů nákladů kapitálu (bezriziková míra, beta faktor, prémie kapitálového trhu, náklady cizího kapitálu). Je představen výstup studie agentury ValueTrust, která provedla analýzu …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to demonstrate on a practical example and to describe different methods of calculation of weighted average costs of capital (WACC) for energy companies. The thesis is divided into two parts: the theoretical part describes methods of calculation of parameters of WACC such as risk free rate, beta factor, equity risk premium and cost of debt. A part of the study is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Radana Šmídová
  • Oponent: Pavel Huňáček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78045