Bc. Marek Řezáč

Diplomová práce

Business Intelligence jako nástroj pro hodnocení efektivity firmy

Business Intelligence as a tool for evaluating the effectiveness of the company
Anotace:
Technologie Business Intelligence je v této diplomové práci využita jako nástroj pro sledování klíčových ukazatelů výkonnosti a hodnocení efektivity podniku. Cílem je realizovat datovou základnu s využitím ETL nástrojů a implementovat množinu reportů. V teoretické části je osvětlena problematika Business Intelligence a její důležité komponenty, kterými jsou datová pumpa a datový sklad. Hlavním přínosem …více
Abstract:
Business Intelligence technology is used in this thesis as a tool for the monitoring of key performance indicators and evaluating the effectiveness of the company. The aim is to realise a database using ETL tools and to implement a set of reports. The theoretical section sheds light on the issue of Business Intelligence and its principal components, the data pump and data warehouse. The chief benefit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/p88ad/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Kateřina Slaninová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Manažerská informatika / Manažerská informatika