Bc. Andrea Straková

Master's thesis

Vliv transformace sociálních služeb na kvalitu života v domově pro osoby se zdravotním postižením

Influence the Transformation of Social Services on the quality of life in homes for people with disabilities
Abstract:
Tématem diplomové práce je vliv transformace sociálních služeb na kvalitu života v domově pro osoby se zdravotním postižením. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Cílem práce je vysvětlit pojmy transformace sociálních služeb, její význam, principy a překážky. Také pojem kvalita života. Chápání pojmu kvalita života v kontextech dosavadního vývoje poukazuje na jeho multidimenzionální …more
Abstract:
The theme of the thesis is to influence the transformation of social services on the quality of life in a home for people with disabilities. The work is divided into theoretical and practical part. The aim of the work is to explain the concepts of transformation of social services, its importance, principles, and obstacles. Also, the concept of quality of life. Understanding of the concept of quality …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 5. 2015
  • Supervisor: Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta