Bc. Michaela Tereková

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace pro vybranou cílovou skupinu – senioři

The Instruments of Marketing Communications for Selected Target Group – Seniors
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na prostředky marketingové komunikace působící na cílový segment seniorů. Práce definuje marketingové prostředky jako takové. Práce poukazuje na demografické změny České společnosti. Charakterizuje segment seniorů, jejich životní styl, trávení volného času. Zaměřuje se na média a nakupování ve spojitosti se seniory. Prostřednictvím empirického šetření zkoumá prostředky …viac
Abstract:
Bachelor's thesis focuses on the means of marketing communication operating on the target segment of the elderly. The work defines marketing resources as such. The work highlights the demographic changes of Czech society. It characterizes the segment of the elderly, their lifestyle, the digestion of leisure time. It focuses on media and shopping in connection with the elderly. Through an empirical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedúci: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní