Jiří FREMR

Advanced ('rigorózní') thesis

Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory

Confederation and confederations arrangements at the beginning of 17th
Abstract:
Cílem této práce je představit konfederace vznikající počátkem 17.století. Představit samotné pojmy konfederace a federace, jejich vznik. Dále vzory pro čs. konfederaci a konfederační ujednání ze zahraničí a také domácí vzory. Nakonec je pak v práci rozebírán vznik a schvalování čs. konfederace a jejích orgánů a představeny další konfederační ujednání.
Abstract:
The goal of this thesis is to present confederations and that has developed in 17th century. Present the therms cenfederation and federation and their origin. Then to present examples for the czech confederation and confederation's arrangements abroad and domestic examples at the end of the thesis there are analyzed origins and authorisations of confederation and its authorities and presented others …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FREMR, Jiří. Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Právo

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.