Jiří FREMR

Rigorózní práce

Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory

Confederation and confederations arrangements at the beginning of 17th
Anotace:
Cílem této práce je představit konfederace vznikající počátkem 17.století. Představit samotné pojmy konfederace a federace, jejich vznik. Dále vzory pro čs. konfederaci a konfederační ujednání ze zahraničí a také domácí vzory. Nakonec je pak v práci rozebírán vznik a schvalování čs. konfederace a jejích orgánů a představeny další konfederační ujednání.
Abstract:
The goal of this thesis is to present confederations and that has developed in 17th century. Present the therms cenfederation and federation and their origin. Then to present examples for the czech confederation and confederation's arrangements abroad and domestic examples at the end of the thesis there are analyzed origins and authorisations of confederation and its authorities and presented others …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FREMR, Jiří. Konfederace a konfederační ujednání na počátku 17. století a jejich vzory. Plzeň, 2017. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.