Ing. Martin Zedník

Diplomová práce

Využití metod projektového managementu při řízení podniku

The use of project management methods (case study)
Anotace:
Cílem diplomové práce „Využití metod projektového managementu při řízení podniku“ je analýza aktuálního stavu systému projektového řízení v podniku Mautilus, s.r.o., identifikace jeho hlavních nedostatků a návrh změn a doporučení vedoucích ke zlepšení celého systému. S využitím zvoleného metodického přístupu, metod sběru dat a jejich následné analýzy byly zjištěny souvislosti mezi obecnými organizační …více
Abstract:
The aim of the thesis "The use of project management methods (case study)" is to analyse the current state of project management system in the company Mautilus, s.r.o., to identify its major shortcomings and to suggest measures in order to improve the entire system. Utilizing selected methodical approach, methods of data collection and subsequent analysis, links between the general organizational aspects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management