Bc. Soňa Kehmová

Bakalářská práce

Organizovaný zločin na Tchaj-wanu: Případová studie gangu The United Bamboo

Organized Crime in Taiwan: Case Study The United Bamboo Gang
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá deskripcí základních charakteristik tchajwanské organizované kriminální skupiny The United Bamboo. Vybrané oblasti studia: organizační struktura, násilí, kriminální aktivity a politické vazby skupiny, byly vybrány na základě Markem Shawem derivovaných aspektů, které je nutné zkoumat u organizovaných kriminálních skupin 21. století. Práce také přináší vhled do historie organizovaného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description of the basic characteristics of the organized criminal group The United Bamboo Gang. Selected areas of study: organizational structure, violence, criminal activities and political links of the gang were selected on the basis of Mark Shaw's derived aspects that need to be explored in research of organized crime groups in the 21st century. The work also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vendula Divišová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií