MUDr. Petr Jelínek, Ph.D.

Disertační práce

Ovlivnění imunity parenterální aplikací glutaminu onkologickým pacientům v kritickém stavu

Affection of immune response of oncological patients in critical status by parenteral aplication of glutamine
Anotace:
Glutamin je aminokyselina s nejvyšší plasmatickou hladinou, která je základním energetickým substrátem pro lymfocyty, enterocyty a neutrofily. Tato aminokyselina hraje rovněž velmi důležitou roli v metabolismu aminokyselina glukozy. Deficit glutaminu je běžný zejména u nemocných, kteří jsou v kritickém stavu několik dnů, a může vést k poruchám imunity a ke zvýšenému riziku infekcí. Přibývá důkazů, …více
Abstract:
Glutamine is the most abundant amino acid in the body, and is the preferred energy substrate for lymphocytes, enetrocytes and neutrophils. This amino acid plays also a central role in amino acid and carbohydrate metabolism. Glutamine deficiency is common in those who remain critically ill for for more than a few days and may result in impared immune function, thus increasing susceptibility to infection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2007
  • Vedoucí: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství / Onkologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.