Aneta UNZEITIGOVÁ

Bakalářská práce

Hodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých škol

Value orientation, belief in a just world and narcissism of university students
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o hodnotové orientaci, víře ve spravedlivý svět a narcismu. V teoretické části zahrnuje dosavadní poznatky dané problematiky a v části výzkumné jsou tyto tři proměnné statisticky měřeny a porovnány u souboru studentů VŠ. Teoretická část obsahuje tři dílčí kapitoly, které vymezují jednotlivé tematické okruhy práce. Kapitola o hodnotové orientaci vyčleňuje definice hodnoty …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the value orientation, belief in a just world and narcissism. The theoretical part summarizes the current knowledge of the issue and the part of research is based on measuring it among university students. The theoretical part includes three chapters which define individual thematic areas of thesis. The chapter of value orientation earmarks definitions of value and related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

UNZEITIGOVÁ, Aneta. Hodnotová orientace, víra ve spravedlivý svět a narcismus u studentů vysokých škol. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta