Ing. Jaroslav Barták

Disertační práce

Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech

Crystallization kinetics in undercooled chalcogenide systems
Anotace:
Předložená disertační práce se zabývá studiem kinetiky krystalizace ve vybraných chalkogenidových systémech (Se, Se1-xTex, (GeS2)x(Sb2S3)1-x). Ke studiu dané problematiky byly využity dva základní přístupy ? přímé sledování růstu krystalů v daných materiálech pomocí mikroskopických metod a nepřímé sledování krystalizačního procesu za pomoci experimentálních technik sledujících změnu makroskopické vlastnosti …více
Abstract:
This Ph.D. thesis deals with crystallization kinetics study in chosen chalcogenide systems (Se, Se1-xTex, (GeS2)x(Sb2S3)1-x). Two different approaches were applied: direct observation of crystal growth in chosen materials using microscopic methods, and indirect observation of the crystallization process based on measurements of macroscopic property of a sample during the crystallization process (differential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 3. 2014

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Barták, Jaroslav. Kinetika krystalizace v podchlazených chalkogenidových systémech. Pardubice, 2014. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická