Bc. Eva Šebová

Diplomová práce

Systém včasné intervence a podmínky pro jeho realizaci v kraji Vysočina

The system of timely intervention and its condition for realization in region Vysočina
Anotace:
Anotace Delikvence a kriminalita dětí mladších 15 let patří mezi závažné sociálně patologické jevy. Systém včasné intervence je nejen novým fenoménem oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže a prevence kriminality, ale i nástrojem k rychlejšímu a efektivnějšímu řešení těchto případů. SVI umožňuje zrychlení a zprůchodnění komunikace, rychlé, adekvátní a účinné reakce zainteresovaných orgánů (Policie …více
Abstract:
Annotation Delinquency and criminality of children under 15 belong to serious social-pathologic events. The System of Timely Intervention (SVI) is not only a new phenomenon in the field of social and legal children and youth protection and criminality prevention but it is also an instrument for quicker and more efficient solution of these cases. SVI makes the communication quicker and easier and it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2009
  • Vedoucí: PaedDr. Mgr. Jaroslava Auerová
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta