Theses 

Historie knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity do roku 1994 – Bc. Magdalena Učňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Bc. Magdalena Učňová

Master's thesis

Historie knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity do roku 1994

History of the Library of the Faculty of Arts of Masaryk university until the year 1994

Anotácia: Tato diplomová práce mapuje dějiny knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity od jejího založení až do roku 1994. Zároveň si však bere za cíl zmapovat knihovnictví na fakultě před vznikem knihovního střediska, jehož existence předcházela vzniku Ústřední knihovny, jak ji známe dnes. Kulturní a politická situace se odrazila na fungování knihovny i na životě jejích zaměstnanců. Právě zaměstnancům knihovny je v diplomové práci také věnována pozornost. Práce čerpá především z archivních neveřejných materiálů knihovny.

Abstract: This diploma thesis is exploring the history of Masaryk university Faculty of Arts Central Library, since its estabilishment till 1994. At the same time it aims to describe the development of library sciebce at the Faculty of Arts before the library as we now it nowadays was estabilished. Political and cultural situation during described period of time strongly influenced running of the library and lives of its employees as well. For this reason, the thesis is also concerned with the employes of the library. Most of the sources used for this thesis are the library´s non-public documents.

Kľúčové slová: Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dějiny knihoven a knihovnictví na univerzitě, univerzitní knihovna, knihovna v dobách totality, Brněnské knihovny, vysokoškolské knihovny 1939 -1994, Masaryk university Faculty of Arts Central Library, history of library science at the university, university library during totalitarian regime, libraries in Brno, university libraries in 1939, 1994

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedúci: RNDr. Michal Černý
  • Oponent: PhDr. Martin Krčál, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 03:41, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz