Theses 

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově – Romana SEDMEROVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Social and Economic Studies

Bachelor programme / field:
Social Policy and Social Work / Social Work

Romana SEDMEROVÁ

Bachelor's thesis

Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově

The factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov

Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, popisuje pojem nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, jeho vznik, poslání, cíle, cílovou skupinu. Výzkum definuje faktory, které ovlivňují děti a mládež k navštěvování NZDM v Chomutově. Zdrojem dat pro tuto práci jsou rozhovory s klienty zařízení. Z těchto získaných rozhovorů byly stanoveny faktory, které přivádí děti do konkrétního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Abstract: This bachelor´s thesis is devoted to Outreach activities centres for children and youth, define this term, origin, mission, goals, clients. This thesis define factors to attend youth Outreach activities centres for children and youth in Chomutov. The data sources for this thesis are interviews with clients of the center. From these interviews were determined factors that leads to a children and youth to outreach activities centres.

Keywords: Nízkoprahová centra, děti, mládež, faktory, volný čas, sociální vyloučení, prevence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2014
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jan Vašat

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

The right form of listing the thesis as a source quoted

SEDMEROVÁ, Romana. Faktory vedoucí mládež k navštěvování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Chomutově. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Other references 


Go to top | Current date and time: 23/3/2019 03:53, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz