Bc. Jiří Poláček

Bakalářská práce

Infotainment na TV Nova. Komparativní analýza strategií infotainmentu v klasickém TV vysílání a v online prostředí

Infotainment on TV Nova. A comparative analysis of infotainment strategies used in traditional television broadcasting and in online TV channel
Anotace:
Tato práce se na několika vybraných příkladech zabývá problematikou infotainmentu, tedy využití vlastností zábavních programů ve zpravodajství za účelem zvýšení sledovanosti a minimalizace nákladů. Na úvod bude vymezen pojem „infotainment“ a budou definovány jeho charakteristiky a strategie užití v prostředí českých médií. V práci budu vycházet z předpokladu, že stanice TV Nova je v českém prostředí …více
Abstract:
This dissertation is showing an issue of an infotainment on selected examples, such as entertainting shows application in the news in order to increase viewer ratings and minimalize costs. In a foreword I am going to explain the term „infotainment“ and I am going to define characteristics and strategies that are used in the czech media. In this dissertation I assumpt that TV Nova is a groundbreaker …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Ivičič

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta