Šárka Vodičková, DiS.

Bakalářská práce

Vstup firmy na zahraniční trh

Entering of the company into foreign market
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku vstupu firmy na zahraniční trh, která spolu s sebou přináší mnoho podstatných otázek. Z toho důvody, aby byly co nejlépe zodpovězeny, je zapotřebí věnovat klíčovou část teoretickým poznatkům, na jejímž základě je možné vypracovat praktickou část a následně doporučit nejvhodnější návrh vstupu vybrané české firmy do Rakouské země.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the issue of entering the company on the foreign market, which brings with it many important questions. For this reason, it is necessary to devote a key part of the theoretical knowledge on the basis of which it is possible to elaborate a practical part and subsequently to recommend the most suitable proposal of the selected Czech company to join the Austrian country …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Tomáš Homolka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting