Pavel Zadražil

Bakalářská práce

Vliv generace Y a generace Z na televizní vysílání a online reklamu

The Influence of the Millennial and Post-Millennial Generations on Television and Online Advertising
Abstract:
This study was commissioned to determine the transformation in the advertising industry caused by the invention of the internet, owing to the fact that online advertising has a 50 percent market share (Goodman, 2015) in the United Kingdom. Interestingly, this figure is significantly higher in comparison to the global one. Furthermore, this study was researched on the youngest generations: Millennials …více
Abstract:
Tato studie byla vypracována za účelem popsání změn v reklamním odvětví ve Spojeném království způsobených technickým vývojem v oblasti internetu. Internetová reklama ve Spojeném království zaujímá 50 procentní podíl na trhu (Goodman, 2015). Zajímavé je, že tato hodnota je významně vyšší v porovnání s tou celosvětovou. Průzkum prezentovaný v této práci byl zaměřen na nejmladší věkové skupiny, tedy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zadražil, Pavel. Vliv generace Y a generace Z na televizní vysílání a online reklamu. Liberec, 2018. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta

Technická univerzita v Liberci

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika