Bc. Lucie Jurčová

Master's thesis

Komunikační kampaň Centra Zdravé Já se zaměřením na Zero Waste

Communication Campaign of the Centrum Zdravé Já Focused on Zero Waste
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tvorbě komunikační kampaně pro instituci Centrum Zdravé Já, se zaměřením na životní styl Zero waste. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy týkající se marketingové komunikace, sociálního marketingu, společenské odpovědnosti firem, Zero waste a marketingového výzkumu. Rovněž je zde stanovena metodika práce a výzkumné otázky. Praktická část se věnuje popisu centra …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the creation of communication campaign for institucion Centre Zdravá Já with focus on Zero Waste lifestyle. The theoretical part of thesis defines terms related to marketing communication, social marketing, corporate social responsibility, Zero Waste and marketing research. Also methodology and research questions are defined in this part. The practical part describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 8. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Lenka Harantová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jurčová, Lucie. Komunikační kampaň Centra Zdravé Já se zaměřením na Zero Waste. Zlín, 2020. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications

Theses on a related topic

All theses