MgA. Matěj Freml, Ph.D.

Disertační práce

Domenico Scarlatti - Transkripce cembalových sonát pro kytarové duo

Domenico Scarlatti - Transcriptions of cembalo sonatas for guitar duo
Anotace:
Anotace Disertační práce popisuje postup práce při upravování deseti sonát od Domenica Scarlattiho pro kytarové duo a následně i jejich interpretaci na kytaru. Kromě toho práce nabízí zevrubný popis života a díla italského skladatele a cembalisty Domenica Scarlattiho a jeho sbírky sonát pro cembalo. Záměrem práce bylo vypracovat deset transkripcí Scarlattiho sonát pro kytarové duo, které jsou k práci …více
Abstract:
Annotation This thesis describes the method used in transcribing ten sonatas by Domenico Scarlatti for a guitar duo and their guitar interpretation. In addition, the thesis offers a detailed biography and works by the Italian composer and harpsichordist Domenico Scarlatti and his harpsichord sonatas collections. The purpose of this thesis was to make ten transcriptions of Scarlatti's sonatas for a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 12. 2012
  • Vedoucí: prof. Barbara Maria Willi, Ph.D.
  • Oponent: prof. Štěpán Rak, MgA. Ivana Bažantová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/i8vvu/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace

Práce na příbuzné téma