Bc. Vendula Veselá

Diplomová práce

Neformální vztahy mezi odsouzenými

Informal inmates relationships
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na popsání vztahů mezi odsouzenými v brněnské veznici. Vztahy jsou sledovany pomocí sociometrickeho dotazníku doplněného o pomocné metody jako je je sociografie. Prace si klade za cíl nejen popsat strukturu vztahů, ale také poskytnout vhled do kontextu těchto vztahů.
Abstract:
The diploma thesis focuses on the description of inmate relations in Brno prison. Relationships are monitored using a sociometric questionnaire supplemented by an auxiliary methods such as sociografy. The work aims not only to describe the structure of relationships but also to give insight into the context of these relationships.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta