Mgr. Silvie Kovářová

Master's thesis

Self-regulation in young people and their parents in context of personality traits, self-esteem and self-efficacy: a two-generation study

Self-regulation in young people and their parents in context of personality traits, self-esteem and self-efficacy: a two-generation study
Abstract:
Seberegulace je klíčovým procesem vedoucím k úspěšnému vývoji a stárnutí člověka. Nicméně téma mezigeneračního přenosu seberegulace dosud nebylo velice prozkoumáno. Tato práce se proto zabývá mezigeneračním přenosem seberegulačních mechanismů selekce, optimalizace a kompenzace (SOC) u mladých lidí a jejich rodičů v kontextu self-esteem, self-efficacy a osobnostních rysů Big Five. Teoretická část práce …more
Abstract:
Self-regulation is a key process to successful development and aging. However, the intergenerational transmission of self-regulation has not been addressed largely. Therefore, this thesis explores the intergenerational transmission of the self-regulatory mechanisms of selection, optimization and compensation (SOC) of young people and their parents in context of self-esteem, self-efficacy and Big Five …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2019
  • Supervisor: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.