Mgr. Silvie Kovářová

Diplomová práce

Self-regulation in young people and their parents in context of personality traits, self-esteem and self-efficacy: a two-generation study

Self-regulation in young people and their parents in context of personality traits, self-esteem and self-efficacy: a two-generation study
Anotace:
Seberegulace je klíčovým procesem vedoucím k úspěšnému vývoji a stárnutí člověka. Nicméně téma mezigeneračního přenosu seberegulace dosud nebylo velice prozkoumáno. Tato práce se proto zabývá mezigeneračním přenosem seberegulačních mechanismů selekce, optimalizace a kompenzace (SOC) u mladých lidí a jejich rodičů v kontextu self-esteem, self-efficacy a osobnostních rysů Big Five. Teoretická část práce …více
Abstract:
Self-regulation is a key process to successful development and aging. However, the intergenerational transmission of self-regulation has not been addressed largely. Therefore, this thesis explores the intergenerational transmission of the self-regulatory mechanisms of selection, optimization and compensation (SOC) of young people and their parents in context of self-esteem, self-efficacy and Big Five …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Katarína Millová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.