Ing. Zuzana Hloušková

Bakalářská práce

Donor substituované 1,2-dikarbonylové sloučeniny

Donor substituted 1,2-dicarbonyl compounds
Anotace:
Byla provedena literární rešerše mapující syntézy substituovaných 1,2-dikarbonylových sloučenin. Bylo nalezeno 14 metod jejich příprav, ze kterých byly následně vybrány dvě metody, které byly experimentálně ověřeny. Jedná se o přípravu 1,4-dimethylpiperazin-2,3-dionu a N,N´-difenylparabanové kyseliny, které slouží jako prekurzory uhlíků C1 a C2 1,2-dikarbonylových sloučenin. Jejich reakcí s organolithnými …více
Abstract:
A literature search work focusing on the sythesis of substituted 1,2-dicarbonyl compounds. It was found 14 methods of their preparation from which were selected two methods that have been experimentally verified. It is the preparation of 1,4-dimethyl-2,3-dione and N,N'-diphenylparabanic acid as precursors of C1 and C2 carbon of 1,2-dicarbonyl compounds. Their reaction with organolithium compounds can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hloušková, Zuzana. Donor substituované 1,2-dikarbonylové sloučeniny . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.