Ing. Zuzana Hloušková

Bachelor's thesis

Donor substituované 1,2-dikarbonylové sloučeniny

Donor substituted 1,2-dicarbonyl compounds
Abstract:
Byla provedena literární rešerše mapující syntézy substituovaných 1,2-dikarbonylových sloučenin. Bylo nalezeno 14 metod jejich příprav, ze kterých byly následně vybrány dvě metody, které byly experimentálně ověřeny. Jedná se o přípravu 1,4-dimethylpiperazin-2,3-dionu a N,N´-difenylparabanové kyseliny, které slouží jako prekurzory uhlíků C1 a C2 1,2-dikarbonylových sloučenin. Jejich reakcí s organolithnými …more
Abstract:
A literature search work focusing on the sythesis of substituted 1,2-dicarbonyl compounds. It was found 14 methods of their preparation from which were selected two methods that have been experimentally verified. It is the preparation of 1,4-dimethyl-2,3-dione and N,N'-diphenylparabanic acid as precursors of C1 and C2 carbon of 1,2-dicarbonyl compounds. Their reaction with organolithium compounds can …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2014
  • Supervisor: doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hloušková, Zuzana. Donor substituované 1,2-dikarbonylové sloučeniny . Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Farmacochemistry and Medicinal Materials / Farmacochemistry and Medicinal Materials

Theses on a related topic