Veronika CVEŠPROVÁ

Bakalářská práce

Překlad povídek z knihy líneas aéreas a komentovaný překlad zaměřený na opisné vazby

Translation of the stories from the book Airlines and the comentary focused on verbal periphrasis
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je překlad povídek mexických autorů: Naiefa Yehya, Evy Bodenstedt, Ricarda Cháveze Casta?edy. Součástí je také komentář k překladu, který je zaměřen na opisné vazby, slovesný způsob a vid.
Abstract:
The aim of this thesis is the translation of the stories from Mexican authors: Naief Yehya, Eva Bodenstedt, Ricardo Chávez Casta?eda. The part of the thesis is the comentary of the translation which is focussed on the verbal periphrasis, aspect and modality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Identifikátor: 170133

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CVEŠPROVÁ, Veronika. Překlad povídek z knihy líneas aéreas a komentovaný překlad zaměřený na opisné vazby. Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Španělská filologie