Theses 

Spokojenost a loajalita zákazníků – Bc. Miroslav Maláč

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Miroslav Maláč

Diplomová práce

Spokojenost a loajalita zákazníků

Customers satisfaction and loyalty

Anotace: Předmětem mé diplomové práce „Spokojenost a loajalita zákazníků“ je zkoumání spokojenosti a loajality zákazníků a spotřebitelů v konkrétním podniku. V první části jsem sumarizoval teoretické východiska spokojenosti a loajality. V druhé části jsem se zaměřil na zkoumání spokojenosti a loajality zákazníků a spotřebitelů společnosti Plzeňský Prazdroj a.s. (P. P. a. s.). Nejprve jsem vymezil segment HoReCa, na kterém působí Plzeňský Prazdroj. Dále jsem popsal, jak zkoumá P. P. a. s. spokojenost a loajalitu zákazníků. V poslední části prezentuji výsledky vlastního empirického výzkumu zaměřeného na spotřebitele ve vybraných provozovnách. Pak dle zjištěných skutečností jsem navrhl řešení k zvýšení spokojenosti a loajality spotřebitelů a v konečném, důsledku i zákazníků.

Abstract: The Subject of my thesis „Customers satisfaction and loyalty” is the exploration of Customer satisfaction and loyalty in particular company. In the first part I have summarized theoretical basis of satisfaction and loyalty. In the second part I have focused on research of customers and consumers satisfaction and loyalty of the company Pilsner Urquell. First, I have specified the segment HoReCa where Pilsner Urquell acts. Next. I also described how P. P. a. s. examines customer satisfaction and loyalty. In the last part I present results of my own empirical research focused on consumers in selected establishments. Then I have proposed solutions to increase consumers satisfaction and loyalty and ultimately also customers.

Klíčová slova: Spokojenost a loajalita, spotřební a kupní chování, služba, kvalita, spolehlivost, věrnost, ochota Satisfaction and loyalty, consumer and buying behavior, service, quality, reliability, loyalty, willingness

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 23:02, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz