Petra Špičková

Bakalářská práce

Optimalizace podnikových procesů hotelu Savoy Westend*****

Business Process Optimization of Hotel Savoy Westend Ltd.
Anotace:
Základním cílem bakalářské práce je zmapování současných podnikových procesů hotelu Savoy Westend s.r.o. v Karlových Varech. Na základě modelu AS IS byla provedena procesní analýza s cílem optimalizace stávajících procesů. Teoretická část je zaměřena na vymezení procesního řízení, podnikových procesů, včetně výhod a důsledků jejich zapojení do podnikové praxe. Následně jsou popsány jednotlivé kroky …více
Abstract:
The basic aim of the bachelor thesis is to map the current business processes of the Savoy Westend s.r.o. In Karlovy Vary. Based on the AS IS model, a process analysis was perfor-med to optimize existing processes. The theoretical part focuses on defining process ma-nagement, business processes, including the benefits and consequences of their involvement in business practice. Subsequently, the individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miluše Bartoňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika